Fixace barev se dosahuje zasušením s termolisech nebo v sušících pecích.

Způsoby pro zasušení pretreatmentu jsou v termolisu (standardně 180 °C, 35 sec).

Způsoby fixace potisku (standardně 160 °C, 3,30 min.)

Pro sušení DTF technologií se používají časy a teploty dle zvolené folie a nastavení dané výrobcem folie a lepidla.