Příprava materiálu pro potisk - penetrační přístoje

Předúprava je proces přípravy oděvu pro potisk bílým inkoustem, který využívá předúpravu, aby se zabránilo absorpci bílého inkoustu do vláken. Při tisku bílým inkoustem, je potřeba použít předpřípravu.

Proces předpřípravy spočívá v nanesení chemického roztoku na tištěný materiál a jeho následné zasušení.

Roztok pro pretreat vytváří na oděvu chemickou bariéru a zajišťuje správné spojení inkoustu a tištěného materiálu.